Opslag af kursuspriser 2020 for personer med videregående uddannelse

Vælg uddannelsesområde:
Søg efter kursusnummer (fagkode) eller (del af) fagtekst. Efterlad blank for at vise alle kurser.

Kursusprisen, som bestemmes ved opslag kan uddybes med følgende noter afhængig af uddannelsesområde.

AMU-note

Prisen er for et kursus afholdt med den angivne vejledende varighed opgjort i antal dage. Varigheden kan efter konkret vurdering afkortes for enkelte deltagere, hvilket vil ændre prisen. Kontakt udbyderen for flere informationer om muligheden for individuel afkortning.

Prisen er i nogle tilfælde angivet hos hhv. privat og offentlig udbyder.

Offentlige udbydere af AMU: AMU-centre, erhvervsskoler, handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, SOSU-skoler og professionshøjskoler.

Private udbydere af AMU: find liste her:
https://uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog

Hfe og AVU-note

Prisen er for et kursus afholdt med den angivne varighed opgjort i antal timer.

For kursister, der får tilrettelagt et særligt forløb med kortere varighed pga. merit skal institutionen opkræve en deltagerbetaling, svarende til taxameteret for forløbets varighed plus den administrative tillægstakst og den almindelige deltagerbetaling.

HF-enkeltfag og AVU udbydes på voksenuddannelsescentre (VUC), samt enkelte erhvervsskoler m.v. og gymnasier.

EVE uden for FKB-note

Prisen er for et kursus afholdt med den angivne vejledende varighed opgjort i antal dage. Hertil kommer en skolebestemt deltagerbetaling. Kontakt skolen. Prisen reduceres ved fjernundervisning.

Hhx/htx-enkeltfag-note

Prisen er for et kursus afholdt med den angivne vejledende varighed opgjort i antal dage. Hertil kommer en skolebestemt deltagerbetaling. Kontakt skolen. Prisen reduceres ved fjernundervisning.

Private gymnasier-note

Prisen er for et kursus afholdt med den angivne vejledende varighed opgjort i klokketimer. Beløbet er en minimumsbetaling. Kontakt skolen.