Udtræk fra Institutionsregisteret

Træk af data fra Instittutionsregisteret i csv format

Træk af hele register pr d.d.

Trækket inkluderer alle institioner i registeret pr d.d. inkl institutioner nedlagt efter 1. januar 2010 (dagen for registerets idriftsættelse i dets nuværende form). Trækket indholder ikke testinstitutioner (dvs institutionsnumre med inst.numre større end 961850).

Træk af kun aktive institutioner pr d.d.


Trækket indeholder alle aktive institutioner i registeret pr d.d. Med aktive instituioner menes institioner
- der ikke er nedlagte (aktivkode=3 og 5)
- der ikke er slettede (aktivkode=8/blank)
- der ikke er midlertidigt oprettet (aktivkode=9)
- der ikke har en nedlagt dato (nedlagtmnd indeholder en dato)

Trækket indholder ikke testinstitutioner (dvs institutionsnumre med inst.numre større end 961850)

Historiske udtræk fra registeret

Vælg dato for det historiske udtræk fra registeret:

Trækket inkluderer alle institioner i registeret pr valgte dato/kvartal inkl. institutioner nedlagt efter 1. januar 2010 (dagen for registerets idriftsættelse i dets nuværende form). Trækket indholder ikke testinstitutioner (dvs institutionsnumre med inst.numre større end 961850).

Trækket indeholder alle aktive institutioner i registeret pr valgte dato/kvartal. Med aktive instituioner menes institioner
- der ikke er nedlagte (aktivkode=3 og 5)
- der ikke er slettede (aktivkode=8)
- der ikke er midlertidigt oprettet (aktivkode=9)
- der ikke har en nedlagt dato (nedlagtmnd indeholder en dato)

Trækket indholder ikke testinstitutioner (dvs institutionsnumre med inst.numre større end 961850)

© Styrelsen for it og læring 2019. Version 1.05Opret en supportsag hos STIL